หน้าหลัก
                  สินค้าและบริการ
                  เกี่ยวกับเรา
                  ผลงานการติดตั้ง
                  ติดต่อเรา
                  FAQ
 
 
โครงการคลองสวยน้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
 
บริษัทโนเบิลเท็กไทล์การย้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ำแบบ Low Speed Surface Aerator ขนาด 20 แรงม้า
 
 
ǴԹ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
 
Թ: จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย SV-88
Թ : Aerobic Microbes SV-88
Թ : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย SV-88
Intro Product :
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย SV-88 
คุณสมบัติ ลดค่า BOD 95% และค่า COD 90% กำจัดกลิ่น ลดตะกอน ลดไขมัน ลดฝ้าบนผิวน้ำ เร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์
ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 
 
´ :