หน้าหลัก
                  สินค้าและบริการ
                  เกี่ยวกับเรา
                  ผลงานการติดตั้ง
                  ติดต่อเรา
                  FAQ
 
 
โครงการคลองสวยน้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
 
บริษัทโนเบิลเท็กไทล์การย้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ำแบบ Low Speed Surface Aerator ขนาด 20 แรงม้า
 
 
ǴԹ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบกังหัน
 
Թ: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบกังหัน 10 ใบพัด
Թ : SV - 10PW
Թ : เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบกังหัน 10 ใบพัด
Intro Product :

SV-10PW คือเครื่องเติมอากาศแบบกังหัน 10 ใบพัดตีผิวน้ำ

ที่สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับ
จุลินทรีย์ ได้นำไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
ได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศลงในน้ำ สามารถบำบัด
น้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถลดปริมาณความ
สกปรกของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดีได้ 80-95% 
 
 
´ :