สินค้า

2 Paddle Wheel Solar Cell

2 Paddle Wheel Solar Cell Image

พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

เป้าหมาย : ประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนกับเครื่องกลเติมอากาศในน้ำ เพื่อการดูแลรักษาคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆให้มีสะอาดสวยงาม

 • Polycrystalline Solar Panels 36V 300W
 • Solar Charger 12V/24V 20A
 • 2x SEALED LEAD – ACID CALCIUM BATTERY 12V. 9AH
 • DC Motor 24V 350w + Gear ทดรอบ 400rpm
 • Wheel Speed 120 RPM
 • กังหัน 6 ใบพาย HD polyethylene
 • ทุ่นลอย HD polyethylene
 • โครงสร้าง Stainless Steel 304
 • Stainless Steel 304 Solid Shaft 25.4 mm

DC มอเตอร์ ระบบโซลาร์เซลล์ กำลังขับ 350W 24V สั่งผลิตเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแบตเตอรี่ 24V ทำให้กำลังการหมุนคงที่ เป็นมอเตอร์เกียร์ ที่ทดรอบแล้ว สามารถนำไปดัดแปลงการใช้งานได้หลายรูปแบบ ติดตั้งเพื่อขับปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ส่งน้ำได้ไกลเป็นกิโลเมตร หรือไปขับเคลื่อนล้อรถเข็น สามารถทำงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 36V ชาร์ตลงแบตเตอรี่ 24V นำมาขับมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง ตัวมอเตอร์มีครีบระบายความร้อน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ทนกว่ารุ่นไม่มีครีบ มีฝาปิดกันน้ำกระเซ็น มีแรงบิด 7N ความเร็วรอบสูงสุดที่ 3000 RPM เกียร์ทด 56:11

 

 

2 Paddle Wheel Solar Cell

2 Paddle Wheel Solar Cell Image

พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

เป้าหมาย : ประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนกับเครื่องกลเติมอากาศในน้ำ เพื่อการดูแลรักษาคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆให้มีสะอาดสวยงาม

 • Polycrystalline Solar Panels 36V 300W
 • Solar Charger 12V/24V 20A
 • 2x SEALED LEAD – ACID CALCIUM BATTERY 12V. 9AH
 • DC Motor 24V 350w + Gear ทดรอบ 400rpm
 • Wheel Speed 120 RPM
 • กังหัน 6 ใบพาย HD polyethylene
 • ทุ่นลอย HD polyethylene
 • โครงสร้าง Stainless Steel 304
 • Stainless Steel 304 Solid Shaft 25.4 mm

DC มอเตอร์ ระบบโซลาร์เซลล์ กำลังขับ 350W 24V สั่งผลิตเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแบตเตอรี่ 24V ทำให้กำลังการหมุนคงที่ เป็นมอเตอร์เกียร์ ที่ทดรอบแล้ว สามารถนำไปดัดแปลงการใช้งานได้หลายรูปแบบ ติดตั้งเพื่อขับปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ส่งน้ำได้ไกลเป็นกิโลเมตร หรือไปขับเคลื่อนล้อรถเข็น สามารถทำงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 36V ชาร์ตลงแบตเตอรี่ 24V นำมาขับมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง ตัวมอเตอร์มีครีบระบายความร้อน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ทนกว่ารุ่นไม่มีครีบ มีฝาปิดกันน้ำกระเซ็น มีแรงบิด 7N ความเร็วรอบสูงสุดที่ 3000 RPM เกียร์ทด 56:11