สินค้า

1
Yes
None
1
1000000
Name...
/product/
Thumbnail

Categories:

เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด Image
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด
Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด Image
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด
Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
2 Paddle Wheel Solar Cell Image
2 Paddle Wheel Solar Cell
Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด Image

เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดผิวน้ำ เป็นเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ โดยใช้มอเตอร์มอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อนใบพัดให้หมุนเพื่อตีน้ำ ซึ่งทำให้มีการเติมอากาศและเกิดการเคลื่อนที่ของผิวน้ำ สามารถเติมอากาศได้ไม่น้อยกว่า 3 KgO2/ชั่วโมง โดยผลที่ได้จากการทำงานจะทำให้เกิดฟองอากาศที่เล็กกว่าจึงให้ออกซิเจนผสมในน้ำได้มากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ เพราะเป็นเครื่องเติมอากาศชนิดรอบช้า ทำให้ลดค่า BOD5 ได้มาก ขนาดความเร็วรอบของเครื่องไม่น้อยกว่า 100 รอบ/นาที มอเตอร์ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ 380 โวลท์ และ 220 โวลท์ ความเร็วรอบที่ 1450 รอบ/นาที ชุดเกียร์อัตราทดรอบที่ 1:15 ชุดควบคุมการทำงานสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ ตัวเครื่องจะประกอบด้วย อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน, ชุดเกียร์ทดรอบ, เพลากลาง, ใบพัดเติมอากาศ, อุปกรณ์ทุ่นลอย, ตู้ควบคุมการทำงาน สายไฟ พร้อมการประกอบติดตั้ง

ข้อมูลเฉพาะ
1. เกียร์แบบสองแขนที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที 1 : 15
2. มอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์ / 2 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที่
3. สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (Heavy Duty)
4. ใช้กับบ่อน้ำเสียทุกประเภท บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา หมู่บ้าน สนามกอล์ฟ และ แหล่งน้ำต่างๆ
5. ใช้กับบ่อที่มีความลึกตั้งแต่ 1-2 เมตร
6. ปริมาณออกซิเจนที่เติมได้ในน้ำ 3.0 KgO2/ Hr
7. ออกแบบ และ ควบคุมงานสร้างโดยวิศวกรที่มีความชำนาญงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ จึงทำให้มีความทนทาน ประหยัดไฟกว่า และยังให้ปริมาณออกซิเจนได้สูงกว่า

การติดตั้ง

สามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เพียงนำเครื่องลงน้ำ แล้วยึดด้วยเชือก ลวดสลิง หรือ หลักยึด เครื่องจะลอยอยู่ผิวน้ำ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ เวลาใช้งานเพียงเปิดสวิทช์ เครื่องก็จะทำงานตามต้องการ

รายละเอียดวัสดุ

Model Paddle Wheel Aerator Type 4 Pw
มอเตอร์ ขนาด 1.5 Kw/2Hp/Speed 1450 Rpm/220V/380V 50HZ
เกียร์ ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ, เฟืองทองเหลือง, อัตราทด 1 : 15
ทุ่น วัสดุเป็น  Polyethylene
แกนเพลา วัสดุเป็น  Stainless  Steel 304 (เพลาตัน)
โครงแท่น วัสดุเป็น  Stainless  Steel 304
ใบพัด วัสดุเป็น  Polyethylene แบบ 6 ใบพาย
ตุ๊กตารับเพลา วัสดุเป็น  Polyethylene
ฝาครอบมอเตอร์ วัสดุเป็น  Polyethylene

 

 

 

 

Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด Image

เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดผิวน้ำ ทำการเติมอากาศโดยใบพัดรูปแบบกังหัน สามารถเติมอากาศได้ไม่น้อยกว่า 7.5 KgO2/ชั่วโมง โดยผลที่ได้จากการทำงานจะทำให้เกิดฟองอากาศที่เล็กกว่าจึงให้ออกซิเจนผสมใน น้ำ ได้มากขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ เพราะเป็นเครื่องเติมอากาศชนิดรอบช้า ทำให้ลดค่า BOD5 ได้มาก มอเตอร์ ขนาด 2.2กิโลวัตต์ 220/380โวลท์ ความเร็วรอบที่ 1400 รอบ/นาที ชุดเกียร์อัตราทดรอบที่ 1:14 ขนาดความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 100รอบ/นาทีชุดควบคุมการทำงานสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ ตัวเครื่องจะประกอบด้วย อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน, ชุดเกียร์ทดรอบ, เพลากลาง, ใบพัดเติมอากาศ, อุปกรณ์ทุ่นลอย, ตู้ควบคุมการทำงาน สายไฟ พร้อมการประกอบติดตั้ง

คุณสมบัติพิเศษ
Paddle Wheel เป็นเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ โดยใช้มอเตอร์มอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อนใบพัดให้หมุนเพื่อตีน้ำ ซึ่งทำให้มีการเติมอากาศและเกิดการเคลื่อนที่ของผิวน้ำ

การติดตั้ง
สามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เพียง นำเครื่องลงน้ำ แล้วยึดด้วยเชือก ลวดสลิง หรือ หลักยึด เครื่องจะลอยอยู่ผิวน้ำ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ เวลาใช้งานเพียงเปิดสวิทช์ เครื่องก็จะทำงานตามต้องการ

 

Model Paddle Wheel Aerator Type 10 Pw
มอเตอร์ ขนาด 2.2 Kw / 3 Hp /Speed 1400 Rpm/220V/380V 50HZ
เกียร์ ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ, เฟืองทองเหลือง, อัตราทด 1 : 14
ทุ่น วัสดุเป็น Polyethylene
แกนเพลา วัสดุเป็น Stainless Steel 304
โครงแท่น วัสดุเป็น Mild Steel
ใบพัด วัสดุเป็น Polyethylene แบบ 6 ใบพาย
ตุ๊กตารับเพลา วัสดุเป็น Polyethylene
ฝาครอบมอเตอร์ วัสดุเป็น  Polyethylene

Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
2 Paddle Wheel Solar Cell
2 Paddle Wheel Solar Cell Image

พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

เป้าหมาย : ประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนกับเครื่องกลเติมอากาศในน้ำ เพื่อการดูแลรักษาคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆให้มีสะอาดสวยงาม

  • Polycrystalline Solar Panels 36V 300W
  • Solar Charger 12V/24V 20A
  • 2x SEALED LEAD – ACID CALCIUM BATTERY 12V. 9AH
  • DC Motor 24V 350w + Gear ทดรอบ 400rpm
  • Wheel Speed 120 RPM
  • กังหัน 6 ใบพาย HD polyethylene
  • ทุ่นลอย HD polyethylene
  • โครงสร้าง Stainless Steel 304
  • Stainless Steel 304 Solid Shaft 25.4 mm

DC มอเตอร์ ระบบโซลาร์เซลล์ กำลังขับ 350W 24V สั่งผลิตเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแบตเตอรี่ 24V ทำให้กำลังการหมุนคงที่ เป็นมอเตอร์เกียร์ ที่ทดรอบแล้ว สามารถนำไปดัดแปลงการใช้งานได้หลายรูปแบบ ติดตั้งเพื่อขับปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ส่งน้ำได้ไกลเป็นกิโลเมตร หรือไปขับเคลื่อนล้อรถเข็น สามารถทำงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 36V ชาร์ตลงแบตเตอรี่ 24V นำมาขับมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง ตัวมอเตอร์มีครีบระบายความร้อน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ทนกว่ารุ่นไม่มีครีบ มีฝาปิดกันน้ำกระเซ็น มีแรงบิด 7N ความเร็วรอบสูงสุดที่ 3000 RPM เกียร์ทด 56:11

 

 

Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด Image
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดผิวน้ำ เป็นเครื่?... Read More
Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด Image
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 10 ใบพัด เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดผิวน้ำ ทำการเติมอากาศโ... Read More
Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ
2 Paddle Wheel Solar Cell Image
2 Paddle Wheel Solar Cell
พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เป้าหมาย : ประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนกับเครื่อง?... Read More
Category: เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแนวระนาบ