หน้าหลัก
                 สินค้าและบริการ
                 เกี่ยวกับเรา
                 ผลงานการติดตั้ง
                 ติดต่อเรา
                 FAQ
 
 
โครงการคลองสวยน้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
 
บริษัทโนเบิลเท็กไทล์การย้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ำแบบ Low Speed Surface Aerator ขนาด 20 แรงม้า
 
 
 
เทศบาลตำบลบางปูจัดประชุมประสานงานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ติดตั้งเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบกังหัน 10 ใบพัด จำนวน 25 เครื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ให้น้ำคลองชลประทานมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้


 
  
 
Home   About Us   Products   Services   Reference   Contact Us   FAQ   Gallery
© 2009 NOPAPERT LIMITED PARTNERSHIP All Rights Reserved.